Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Frančíkova, K Lochkovu, č.j. 123/2023

Zveřejněno dne:

02. 11. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 11. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 23 Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 122/2023

Zveřejněno dne:

31. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3428/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 121/2023

Zveřejněno dne:

31. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3578/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 120/2023

Zveřejněno dne:

31. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3612/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 119/2023

Zveřejněno dne:

31. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3618/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 118/2023

Zveřejněno dne:

31. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 12. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva městské části do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 06.11.2023 od 17:00 hodin, č.j. 117/2023

Zveřejněno dne:

30. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

07. 11. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Homolce, č.j. 116/2023

Zveřejněno dne:

17. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 11. 2023

Rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, č.j. 115/2023

Zveřejněno dne:

09. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 10. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Náhonu, č.j. 114/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 10. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 113/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

21. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu samostatně pořizované změny Z 3827/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 112/2023

Zveřejněno dne:

06. 10. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 11. 2023