Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Územní rozhodnutí o umístění stavby, nazvané: “Stavba č. 0042474 – Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle” Praha 5-Velká Chuchle, Praha 5-Slivenec, Granátová, V Dolích, č.j. 96/2021

Zveřejněno dne:

01. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2021

OZNÁMENÍ ZMĚNY ZÁMĚRU č. 92/2021 – Městská část Praha – Slivenec oznamuje změnu výše uvedeného záměru pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání pro potřeby ordinace fyzioterapie, a to z doby určité od 01. 11. 2021 na dobu neurčitou, počínaje 01. 11. 2021, č.j. 95/2021

Zveřejněno dne:

01. 10. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2021

Nařízení státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření z důvodu výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území hlavního města Prahy, č.j. 94/2021

Zveřejněno dne:

29. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 10. 2021

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr pronajmout od 15. 11. 2021 nebytové prostory sloužící k podnikání. Nebytové prostory sloužící k podnikání se nacházejí se v 1. P budovy č.p. 22 (ulice Ke Smíchovu). která je součástí parc. č. 4, k.ú. Slivenec, č.j. 93/2021

Zveřejněno dne:

27. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

13. 10. 2021

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, nacházejících se v 1. NP budovy č.p. 315 (ulice K Holyni), která je součástí parc. č. 516, k.ú. Slivenec, pro potřeby ordinace fyzioterapie, a to na dobu určitou od 1.11.2021, č.j. 92/2021

Zveřejněno dne:

23. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 10. 2021

Oznámení o době a místě konání voleb, č.j. 91/2021

Zveřejněno dne:

23. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 10. 2021

Zveřejněno dne:

21. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 12. 2021

Oznámení starosty – nevyhrazení žádných ploch pro vylepení volebních plakátů, č.j. 89/2021

Zveřejněno dne:

15. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

11. 10. 2021

Městská část Praha -Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze svolává 26. veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 20. 9. 2021 od 17:30 hodin, č.j. 88/2021

Zveřejněno dne:

13. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

20. 09. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu, č.j. 87/2021

Zveřejněno dne:

09. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

27. 09. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Granátová, č.j. 86/2021

Zveřejněno dne:

09. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

27. 09. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 16 3255/16, 3256/16, 3258/16, 3259/16 a 3263/16 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 85/2021

Zveřejněno dne:

08. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2021