Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Dne 07.07.2023 bude Úřad městské části Praha – Slivenec z technických a provozních důvodů pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení, č.j. 73/2023

Zveřejněno dne:

03. 07. 2023

Zvěřejněno do data:

10. 07. 2023

Veřejná vyhláška – Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č.j. 72/2023

Zveřejněno dne:

26. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

12. 07. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U náhonu, č.j. 71/2023

Zveřejněno dne:

20. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

05. 07. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Smíchovu a okolních komunikacích, č.j. 67/2023

Zveřejněno dne:

13. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

29. 06. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 19.06.2023 od 17:00 hodin, č.j. 66/2023

Zveřejněno dne:

12. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 06. 2023

starostka městské části Praha-Libuš vyhlašuje výběrové řízení podle žák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve zněm pozdějších předpisů, na obsazení pozice tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha-Libuš, č.j. 65/2023

Zveřejněno dne:

09. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 07. 2023

Městská část Praha-Libuš, Úřad městské části Praha-Libuš zastoupený tajemníkem úřadu vyhlašuje dne 2. června 2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš, 64/2023

Zveřejněno dne:

09. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 06. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na čisté, K Cikánce, Frančíkova a okolních komunikacích, č.j. 63/2023

Zveřejněno dne:

08. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

24. 06. 2023

KULTURNÍJIŽNÍ MĚSTO O.P.S, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ka společnosti Kulturní Jižní Město o.p.s., č.j. 62/2023

Zveřejněno dne:

02. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

06. 06. 2023

Starostka MČ Praha-Nedvězí vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa administrativní pracovník / úředník, č.j. 61/2023

Zveřejněno dne:

01. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 06. 2023

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – ŠEBEROV oznamuje vyhlášení KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 se sídlem: V Ladech 6, 149 00 Praha 4 – Šeberov IČ: 60447354, č.j. 60/2023

Zveřejněno dne:

01. 06. 2023

Zvěřejněno do data:

10. 07. 2023

Návrh Závěrečného účtu za rok 2022, Závěrečný účet hospodaření za rok 2022 – návrh, Zpráva o přezkoumání hospodaření, č.j. 58/2023

Zveřejněno dne:

22. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023