Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 104/2020

Zveřejněno dne:

15. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9, č.j. 103/2020

Zveřejněno dne:

14. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 09. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 102/2020

Zveřejněno dne:

09. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 10. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 101/2020

Zveřejněno dne:

09. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 10. 2020

Nařízení Hygienické stanice Hlavního města Prahy č. 8/2020, č.j. 100/2020

Zveřejněno dne:

08. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

22. 09. 2020

18. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 99/2020

Zveřejněno dne:

04. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 09. 2020

Veřejná zakázka „Údržba místní komunikace Na Korálově“, č.j. 98/2020

Zveřejněno dne:

01. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 09. 2020

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v hlavním městě Praze, č.j. 97/2020

Zveřejněno dne:

01. 09. 2020

Zvěřejněno do data:

16. 09. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Chuchle, K Homolce, K Lochkovu a dalších, č.j. 96/2020

Zveřejněno dne:

31. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

07. 09. 2020

Mimořádné opatření městské části Praha-Slivenec, č.j. 95/2020

Zveřejněno dne:

31. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

14. 09. 2020

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny U Svahu a K Cikánce, č.j. 94/2020

Zveřejněno dne:

31. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2962/00, Z 2964/00, Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 89/2020

Zveřejněno dne:

26. 08. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 10. 2020