Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 04 úprav U 1236/04, U 1327/04, U 1328/04, U 1329/04, U 1330/04, U 1333/04, U 1334/04, U 1335/04, U 1336/04, U 1337/04, U 1338/04, U 1339/04, U 1340/04, U 1341/04, U 1343/04, U 1344/04, U 1346/04, U 1348/04 a U 1349/04 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 84/2021

Zveřejněno dne:

08. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 28 Z 3527/28, Z 3528/28, Z 3529/28, Z 3530/28, Z 3537/28 a Z 3540/28 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 83/2021

Zveřejněno dne:

08. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3130/12, Z 3161/12 a Z 3173/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 82/2021

Zveřejněno dne:

08. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 10. 2021

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci / městě, že v termínu 23. 9.-30. 10. 2021 bude v této oblasti probíhat na vedení VVN V414 Řeporyje-Chodov oprava kotevních izolátorových závěsů, č.j. 81/2021

Zveřejněno dne:

01. 09. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 09. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Knotkem, č.j. 80/2021

Zveřejněno dne:

31. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

15. 09. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3717/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 78/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3432/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 77/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3501/26, Z 3502/26, Z 3503/26, Z 3504/26, Z 3505/26, Z 3506/26 a Z 3507/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 76/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (vytvoření podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory dle současného stavu poznání území a hledání příznivějšího trasování technické infrastruktury), č.j. 75/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3321/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 74/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 29 Z 3772/29, Z 3776/29, Z 3777/29, Z 3778/29, Z 3784/29, Z 3785/29, Z 3787/29, Z 3789/29, Z 3794/29, Z 3797/29, Z 3801/29, Z 3802/29, Z 3803/29, Z 3804/29, Z 3805/29, Z 3806/29, Z 3808/29, Z 3816/29, Z 3818/29, Z 3819/29, Z3821/29 a Z 3846/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 73/2021

Zveřejněno dne:

24. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 10. 2021

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa úředník(ice) – referent(ka) úseku správy majetku v MČ Praha – Slivenec, č.j. 79/2021

Zveřejněno dne:

23. 08. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 09. 2021