Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Plánovaná uzavírka ulice K Lochkovu + objízdné trasy, č.j. 99/2023

Zveřejněno dne:

15. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 11. 2023

Upozornění pro občany Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude Úřad městské části Praha – Slivenec dne 20.09.2023 pro veřejnost uzavřen, č.j. 98/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

21. 09. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 10 Z 3088/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, 97/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2023

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2024 – I. kolo, č.j. 96/2023

Zveřejněno dne:

14. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 12. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva městské části do zasedací místnosti ÚMČ Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 13.09.2023 od 17:00 hodin, č.j. 94/2023

Zveřejněno dne:

06. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 09. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 38 Z 3589/38, Z 3590/38, Z 3591/38, Z 3592/38, Z 3593/38, Z 3595/38, Z 3596/38, Z 3752/38, Z 3788/38 a Z 3799/38 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, Č.J. 93/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 10. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 29 Z 3783/29 a Z 3807/29 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 92/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 10. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 91/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 90/2023

Zveřejněno dne:

04. 09. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 09. 2023

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr prodloužit platnost smlouvy (CETIN), č.j. 89/2023

Zveřejněno dne:

29. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

13. 09. 2023

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, 88/2023

Zveřejněno dne:

29. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

19. 10. 2023

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – obsazení pracovního místa úředník: vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha-Libuš, č.j 87/2023.

Zveřejněno dne:

23. 08. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 09. 2023