Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Oznámení o vyvěšení závěrečného účtu, č.j. 57/2023

Zveřejněno dne:

22. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

30. 06. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Smaragdová a okolních komunikacích, č.j. 56/2023

Zveřejněno dne:

18. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 06. 2023

Oznámení záměru uzavřít smlouvu na nebytový prostor, č.j. 55/2023

Zveřejněno dne:

18. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

02. 06. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Návětrná, Rubínová, Tyrkysová, Opálová, Meskářova, U Spojky a okolních komunikacích, č.j. 54/2023

Zveřejněno dne:

17. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2023

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Smíchovu, Pod Rybníkem, č.j. 53/2023

Zveřejněno dne:

12. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

27. 05. 2023

Oznámení o zahájení řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla – Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí, č.j. 52/2023

Zveřejněno dne:

10. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 06. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 14 – opakované veřejné projednání Z 3205/14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 51/2023

Zveřejněno dne:

10. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 06. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu změny vlny 14 – opakované veřejné projednání Z 3221/14 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 50/2023

Zveřejněno dne:

10. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 06. 2023

Oznámení o zahájení řízení o vydání společného povolení pro stavbu vodního díla, č.j. 49/2023

Zveřejněno dne:

10. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 05. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Z 3117/11 a Z 3124/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 48/2023

Zveřejněno dne:

09. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

26. 06. 2023

Usnesení o přerušení stavebního řízení zahájené podáním žádosti dne 3. 2. 2023 o vydání stavebního povolení na stavbu: “Stavba č. 0042474 – Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle” Praha 5-Velká Chuchle, Praha 5-Slivenec, Granátová, V Dolích, č.j. 46/2023

Zveřejněno dne:

04. 05. 2023

Zvěřejněno do data:

19. 05. 2023

Městská část Praha – Slivenec – Úřad městské části Praha – Slivenec zastoupená tajemníkem Úřadu městské části Praha – Slivenec vyhlašuje dne 28.04.2023 výběrové řízení na obsazení pracovního místa ÚČETNÍ, č.j. 45/2023

Zveřejněno dne:

28. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

29. 05. 2023