Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Stanovení termínu pro uplatnění připomínek a požadavků na zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek (LHC) Hlavní město Praha s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2033, č.j. 44/2023

Zveřejněno dne:

26. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

01. 06. 2023

Veřejná vyhláška – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu, č.j. 43/2023

Zveřejněno dne:

25. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 05. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Pod vysokou mezí a okolních komunikacích, č.j. 42/2023

Zveřejněno dne:

20. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2023

Oznámení o zamýšleném převodu pozemku parc.č. KN 1227/1 k.ú. Slivenec, č.j. 41/2023

Zveřejněno dne:

18. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 07. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti UMC Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na pondělí 24. 04. 2023 od 17:00 hodin, č.j. 40/2023

Zveřejněno dne:

17. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 04. 2023

Veřejná vyhláška FÚ – zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu pro daň z nemovitých věcí pro rok 2023, č.j. 39/2023

Zveřejněno dne:

13. 04. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 05. 2023

Městská část Praha – Slivenec oznamuje záměr uzavřít smlouvu na pronájem nebytového prostoru v domě na adrese Ke Smíchovu 315/110, k.ú. Slivenec, č.j. 38/2023

Zveřejněno dne:

27. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

11. 04. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Granátová, Diamantová, č.j. 37/2023

Zveřejněno dne:

24. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 04. 2023

EXEKUČNÍ PŘÍKAZ K PROVEDENÍ EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITÝCH VĚCÍ, č.j. 36/2023

Zveřejněno dne:

23. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

08. 04. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. Do Chuchle, č.j. 35/2023

Zveřejněno dne:

22. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

03. 04. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Za Knotkem, č.j. 34//2023

Zveřejněno dne:

15. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

31. 03. 2023

Objízdné trasy – Od pondělí 20. března do středy 10. května 2023 dojde k úplné uzavírce v ulici K Lochkovu v úseku od křižovatky s ulicí K Homolce až po křižovatku s ulicí Ke Smíchovu. Proběhne realizace plynovodu s následnou obnovou povrchů, č.j. 33/2023

Zveřejněno dne:

14. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

10. 05. 2023