Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Opatření obecné povahy Frančíkova, č.j. 80/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 08. 2020

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 28. 7. 2020, č.j. 79/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

19. 08. 2020

Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 6/2020, č.j. 81/2020

Zveřejněno dne:

29. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 08. 2020

Oznámení o volném pracovním místě referent/ka životního prostředí v MČ Praha-Trója

Zveřejněno dne:

22. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

28. 07. 2020

Záměr pronájmu bytu, č.j. 78/2020

Zveřejněno dne:

22. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

06. 08. 2020

ROZHODNUTÍ – ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ o umístění stavby pro stavební záměr v předložené projektové dokumentaci nazvaný jako: “ÚPRAVY KOMUNIKACÍ V ULICI U NÁHONU”,č.j. 77/2020

Zveřejněno dne:

14. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

29. 07. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru železniční tratě Praha – Kladno v úseku Praha – Dejvice – Praha – Veleslavín), č.j. 75/2020

Zveřejněno dne:

01. 07. 2020

Zvěřejněno do data:

10. 08. 2020

Mimořádné opatření č. 1 Hygienické stanice hlavního města Prahy, č.j. 76/2020

Zveřejněno dne:

30. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

15. 07. 2020

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Ke Smíchovu a K Lochkovu, č.j. 74/2020

Zveřejněno dne:

29. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

13. 07. 2020

Oznámení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1731/2 k.ú. Slivenec, č.j. 73/2020

Zveřejněno dne:

24. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

09. 07. 2020

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ulice V Lipkách a Ve Smrčině, č.j. 72/2020

Zveřejněno dne:

24. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

15. 07. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o projednání návrhu zadání změny Z 3433/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 71/2020

Zveřejněno dne:

23. 06. 2020

Zvěřejněno do data:

24. 07. 2020