Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3107/10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 60/2021

Zveřejněno dne:

16. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 08 úprav U 1365/08 a U 1367/08 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 59/2021

Zveřejněno dne:

16. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 08. 2021

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Sociální pracovník/sociální pracovnice – referent Odboru sociálních agend v MČ Praha – Zbraslav

Zveřejněno dne:

09. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 08. 2021

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ul. K Váze, č.j. 58/2021

Zveřejněno dne:

01. 07. 2021

Zvěřejněno do data:

21. 07. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu, Do Chuchle, K Homolce, č.j. 57/2021

Zveřejněno dne:

24. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 07. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 3281/18, Z 3283/18, Z 3285/18, Z 3289/18, Z 3290/18, Z 3293/18, Z 3294/18, Z 3296/18, Z 3298/18, Z 3299/18, Z 3300/18, Z 3303/18, Z 3304/18, Z 3305/18, Z 3307/18, Z 3309/18, Z 3311/18, Z 3312/18, Z 3319/18, Z 3395/18 a Z 3397/18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 56/2021

Zveřejněno dne:

21. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 08. 2021

NAŘÍZENÍ, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, č.j. 55/2021

Zveřejněno dne:

18. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

02. 07. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání Z 2797/00 vlny IV celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 54/2021

Zveřejněno dne:

17. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

23. 07. 2021

Městská část Praha -Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze svolává 25. veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 23. 6. 2021 od 17:30 hodin, č.j. 53/2021

Zveřejněno dne:

16. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

24. 06. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek Územní opatření o stavební uzávěře pro dostavbu východní části Městského okruhu, stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála, č.j. 52/2021

Zveřejněno dne:

14. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

13. 07. 2021

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V lipkách, č.j. 50/2021

Zveřejněno dne:

08. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

23. 06. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z 2883/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 49/2021

Zveřejněno dne:

07. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 07. 2021