Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Opatření obecné povahy – úprava provozu Granátová, č.j. 13/2018

Zveřejněno dne:

28. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

20. 03. 2018

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci “Revize č. 2 OPP pól růstu ČR 2014-2020, č.j. 12/2018

Zveřejněno dne:

26. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2018

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 10/2018

Zveřejněno dne:

25. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

12. 03. 2018

Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec

Zveřejněno dne:

21. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

28. 02. 2018

Zveřejněná informace podle zákona 106/1999 Sb.

Zveřejněno dne:

19. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

07. 03. 2018

Veřejná zakázka – Navýšení kapacit MŠ Praha-Slivenec, č.j. 8/2018

Zveřejněno dne:

19. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

07. 03. 2018

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 12 ÚP SÚ HMP, č.j. 7/2018

Zveřejněno dne:

12. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

14. 03. 2018

Životní podmínky 2018 – výběrové šetření v domácnostech, č.j. 6/2018

Zveřejněno dne:

05. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2018

Nabídka pozemků k pronájmu/pachtu SPÚ ČR, č.j. 5/2018

Zveřejněno dne:

02. 02. 2018

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2018

Usnesení – dražební vyhláška, č.j. 4/2018

Zveřejněno dne:

30. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

13. 02. 2018

Poskytnutí informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky, č.j. 3/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

27. 01. 2018

Smlouva o poskytnutí účelové dotace 1/2018, č.j. 2/2018

Zveřejněno dne:

17. 01. 2018

Zvěřejněno do data:

17. 01. 2021