Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Městská část Praha -Slivenec Starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze svolává 24. veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti ÚMČ Praha – Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 9. 6. 2021 od 17:30 hodin, č.j. 48/2021

Zveřejněno dne:

02. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

10. 06. 2021

O Z N Á M E N Í Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci / městě, že v termínu 2.6.2021-17.6.2021 bude v této oblasti provedena Výstavba základů pro stožáry číslo 47A, 47B a 48 na vedení V 303/304 TR Slivenec, č.j. 47/2021

Zveřejněno dne:

01. 06. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 06. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav U 1359/06 a U 1360/06 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 46/2021

Zveřejněno dne:

31. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

08. 07. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 12 Z 3126/12 a Z 3139/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 45/2021

Zveřejněno dne:

31. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

08. 07. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 44/2021

Zveřejněno dne:

31. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

08. 07. 2021

Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul Křišťálová a Jantarová, č.j. 43/2021 B

Zveřejněno dne:

28. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 06. 2021

Oznámení PRE o přerušení dodávky elektřiny v ul Jantarová č.p.916, č.j. 43/2021 A

Zveřejněno dne:

28. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 06. 2021

Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části Praha – Slivenec umístěním restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných a místního poplatku za užívání veřejného prostranství na území městské části Praha – Slivenec umístěním mobilních i stabilních zařízení, sloužících pro poskytování prodeje mimo tržiště, č.j. 42/2021

Zveřejněno dne:

28. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

14. 06. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3344/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 41/2021

Zveřejněno dne:

24. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

01. 07. 2021

Závěrečný účet hospodaření MČ Praha – Slivenec za rok 2020 – návrh, č.j. 39/2021

Zveřejněno dne:

21. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

09. 06. 2021

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Plzeňská x Vrchlického x Jinonická, U starého židovského hřbitova, K Cikánce, č.j. 38/2021

Zveřejněno dne:

17. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

31. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3811/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 37/2021

Zveřejněno dne:

11. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

18. 06. 2021