Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Lojovická, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 – Libuš, č.j. 32/2023

Zveřejněno dne:

14. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

04. 04. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 12 Z 3132/12 a Z 3151/12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 31/2023

Zveřejněno dne:

13. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

28. 04. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání o návrzích změn vlny 11 Z 3122/11 a Z 3123/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 30/2023

Zveřejněno dne:

13. 03. 2023

Zvěřejněno do data:

28. 04. 2023

Městská část Praha – Slivenec vyhlašuje dotační programy na území MČ Praha – Slivenec v roce 2023 – II. kolo, č.j. 28/2023

Zveřejněno dne:

23. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

25. 05. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny – Praha-Slivenec ZM 1738, č.j. 27/2023

Zveřejněno dne:

22. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

14. 03. 2023

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, ul. Za Knotkem, K Zabrkům, č.j. 26/2023

Zveřejněno dne:

20. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

15. 03. 2023

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické dražby nemovité věci, č.j. 25/2023

Zveřejněno dne:

20. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

24. 03. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu a okolních komunikacích, č.j. 24/2023

Zveřejněno dne:

17. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

05. 03. 2023

Městská část Praha – Slivenec – starostka Městské části Praha-Slivenec podle § 60, odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů svolává veřejné zasedání zastupitelstva do zasedací místnosti UMC Praha-Slivenec, K Lochkovu 6/2 na středu 22. 02. 2023 od 17:00 hodin, č.j. 23/2023

Zveřejněno dne:

15. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

23. 02. 2023

opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Na čisté a okolních komunikacích, č.j. 22/2023

Zveřejněno dne:

03. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 02. 2023

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Austisu, č.j. 21/2023

Zveřejněno dne:

03. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

20. 02. 2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhů změn vlny 18 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 20/2023

Zveřejněno dne:

02. 02. 2023

Zvěřejněno do data:

16. 03. 2023