Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

Program 8. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, které se koná dne 4. 11. 2015

Zveřejněno dne:

27. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

05. 11. 2015

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu panu Bohumíru Richterovi.

Zveřejněno dne:

23. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

10. 11. 2015

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu Nebušice

Zveřejněno dne:

14. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

16. 11. 2015

Dražební vyhláška č. 1105/2015

Zveřejněno dne:

07. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

13. 11. 2015

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Daniela Koiše

Zveřejněno dne:

06. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2015

Oznámení o zahájení společného správního řízení, možnost seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádření se k těmto podkladům

Zveřejněno dne:

06. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2015

Veřejná vyhláška – oznámení o možnosti převzít písemnost pro pana Bohumíra Richtera

Zveřejněno dne:

06. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2015

Oznámení o zahájení společného správního řízení o návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Bohumíra Richtera

Zveřejněno dne:

06. 10. 2015

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2015

Oznámení o zakázce na VVZ ” Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha-Slivenec”

Zveřejněno dne:

30. 09. 2015

Zvěřejněno do data:

22. 10. 2015

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 1. 10. 2015, č.j. 44/2015

Zveřejněno dne:

23. 09. 2015

Zvěřejněno do data:

09. 10. 2015

Program 7. zasedání zastupitelstva MČ Praha – Slivenec, které se koná dne 9.9.2015

Zveřejněno dne:

01. 09. 2015

Zvěřejněno do data:

09. 09. 2015

Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1723/3 k.ú. Slivenec, č.j. 43/2015

Zveřejněno dne:

31. 08. 2015

Zvěřejněno do data:

16. 09. 2015