Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Úřední deska – archiv

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – Ukončení mimořádných veterinárních opatření Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 07. 04. 2021 nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/ 2021/043287-A k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v kraji hlavního města Prahy se ukončují, č.j. 36/2021

Zveřejněno dne:

10. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

25. 05. 2021

Městská část Praha – Lipence, Úřad městské části Praha – Lipence vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel

Zveřejněno dne:

05. 05. 2021

Zvěřejněno do data:

28. 05. 2021

PRE distribuce – OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ulice V Lipkách. č.j. 35/2021

Zveřejněno dne:

30. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

17. 05. 2021

Tajemník Úřadu městské části Praha-Zbraslav výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník/sociální pracovnice – referent Odboru sociálních agend

Zveřejněno dne:

28. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 05. 2021

23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 34/2021

Zveřejněno dne:

27. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr pronajmout nebytový prostor – místnost v 2. NP č.p. 315 v ulici K Holyni pro Poradnu životního stylu paní Lence Petákové na 10 hod/ týdně za cenu 1000 Kč/ měsíc, č.j. 33/2021

Zveřejněno dne:

21. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

06. 05. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr prodat pozemky parc.č. 395/2 a 395/4, k.ú. Holyně o celkové výměře 16m2 za celkovou cenu 78.400,-Kč společnosti PREdistribuce, a.s., č.j. 32/2021

Zveřejněno dne:

14. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2021

Městská část Praha-Slivenec, ÚMČ oznamuje záměr prodat pozemek parc.č. 207/4, k.ú. Holyně o výměře 43m2 za cenu 5.300,­Kč/,m2 panu Petru Sobolovi, č.j. 31/2021

Zveřejněno dne:

14. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

30. 04. 2021

22. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Praha – Slivenec, č.j. 30/2021

Zveřejněno dne:

12. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

19. 04. 2021

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy., č.j. 29/2021

Zveřejněno dne:

09. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

26. 04. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 20 Z 3380/20, Z 3381/20, Z 3382/20, Z 3383/20, Z 3384/20, Z 3385/20, Z 3386/20, Z 3387/20, Z 3388/20, Z 3389/20, Z 3390/20, Z 3391/20 a Z 3394/20 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 28/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

14. 05. 2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny V celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 27/2021

Zveřejněno dne:

06. 04. 2021

Zvěřejněno do data:

14. 05. 2021