Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Archiv VZ

2. 2. 2024 - Údržba veřejné zeleně na území MČ Praha – Slivenec

2. 2. 2024 - Odborná péče o výsadby a travnaté plochy v parku Granátová, Praha – Slivenec

9. 3. 2022 - Dodávka víceúčelového stroje (malotraktoru) s příslušenstvím pro potřeby údržby MČ Praha - Slivenec

12. 4. 2021 - Rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ a MŠ Praha 5 - Slivenec

26. 5. 2020 - Koncepce dopravní obsluhy rozvojových a transformačních oblastí

14. 5. 2020 - Rekonstrukce fasády historické budovy ZŠ a MŠ Praha 5 - Slivenec

6. 3. 2020 - Opěrné zídky ve sportovním areálu, Praha 5 – Slivenec

20. 6. 2019 - Realizace polní cesty na pozemku parc. č. 1867 k.ú. Slivenec

15. 4. 2019 - Výběr nábytku do školky Frančíková

15. 4. 2019 - Přestavba třídy v ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

29. 8. 2018 Nástavba 3.NP na východním a západním pavilonu ZŠ Praha 5 - Slivenec

28. 5. 2018 Zkapacitnění a modernizace ZŠ a MŠ Slivenec

xx. xx. 2018 Rekonstrukce tenisových kurtů

14. 11. 2017 Novostavba skladové haly MČ Praha-Slivenec – opakované zadání

23. 8. 2017 Dostavba a rozšíření jídelny ZŠ a MŠ

31. 5. 2017 Údržba a rekonstrukce dřevěných prvků v areálu ZŠ a MŠ Praha Slivenec

17. 5. 2017 Zkapacitnění východního pavilonu ZŠ Praha 5 - Slivenec

24. 2. 2017 Vybavení tělocvičny ZŠ a MŠ Praha – Slivenec

15. 3. 2016 dětské hřiště U Svahu