Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

1. zasedání zastupitelstva 3. 11. 2014

Program 1. zasedání Zápis z 1. zasedání

1/2014 starosta usnesení 1
1/2014 místostarosta usnesení 2
1/2014 místostarosta usnesení 3
1/2014 finanční a kontrolní výbor usnesení 4
1/2014 odměny zastupitelům usnesení 5
1/2014 odměna pí Šaradinová usnesení 6
1/2014 navýšení ceny Ingbau usnesení 7
1/2014 pronájem pozemku usnesení 8
1/2014 darovací smlouva Mramorka usnesení 9
1/2014 kupní smlouva Mramorka usnesení 10
1/2014 smlouva pí Skalová usnesení 11
1/2014 I. kolo grantů usnesení 12 příloha
1/2014 finanční dary usnesení 13
1/2014 dar Letnice usnesení 14 příloha
1/2014 dotace z VHP usnesení 15
1/2014 dotace škla usnesení 16
1/2014 dotace ÚP I. usnesení 17
1/2014 dotace ÚP II. usnesení 18
1/2014 dotace volby usnesení 19
1/2014 rozpočtové úpravy usnesení 20 příloha