Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

10. zasedání zastupitelstva 18. 12. 2023

Program 10. zasedání Zápis z 10. zasedání

10/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 149
10/2023 Darovací smlouva Resort Slivenec usnesení 150
10/2023 Výběr zhotovitele na nástavby pavilonů ZŠ usnesení 151
10/2023 Věcné břemeno usnesení 152
10/2023 Darovací smlouva p. Skala usnesení 153
10/2023 Přijetí daru od společnosti Angard usnesení 154
10/2023 Rozpočet na rok 2024, Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2029, Předpokládané náklady a výnosy ve zdaňované činnosti, Rozpočet sociálního fondu na rok 2024 usnesení 155
10/2023 Rozpočtové úpravy usnesení 156 příloha
10/2023 Upravený odpisový plán ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 157 příloha
10/2023 Navýšení dotace na výkon státní správy usnesení 158 příloha
10/2023 Výběr zhotovitele na tisk Sliveneckého mramoru usnesení 159
10/2023 Vyhlášení záměru zakázky malého rozsahu týkající se péče o park Granátová usnesení 160
10/2023 Schválení I. kola grantů na rok 2024 usnesení 161 příloha
10/2023 Vrácení dotace OPVVV ZŠ a MŠ Praha Slivenec usnesení 162 příloha
10/2023 Návrhy na ocenění občana usnesení 163
10/2023 Sociální fond zaměstnavatele usnesení 164
10/2023 Příjem dotace z VHP usnesení 165 příloha
10/2023 Schválení Strategického plánu usnesení 166