Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

11. veřejné zasedání zastupitelstva 30. 9. 2019

Program 11. zasedání Zápis z 11. zasedání

11/2019 Vyjmutí pozemku parc.č. 1956, k.ú. Slivenec v celkové hodnotě 2.727.000,- Kč z majetku MČ Praha – Slivenec usnesení 133
11/2019 Výběr nájemce na pronájem části objektu čp. 22 v ulici Ke Smíchovu za účelem provozování bistra usnesení 134
11/2019 Výběr zhotovitele zakázky „Údržba polních cest ve Slivenci“ – společnost Tirast, s.r.o. usnesení 135
11/2019 Organizační řád Úřadu městské části Praha – Slivenec. usnesení 136 příloha
11/2019 Uzavření nové Smlouvy o výpůjčce mezi Městskou částí Praha – Slivenec a Základní školou a mateřskou školou Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 137 příloha
11/2019 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy Městské části Praha – Slivenec usnesení 138 příloha
11/2019 I. kolo na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok
2020
usnesení 139 příloha
11/2019 Bezúplatný převod vybavení kuchyně v objektu ZŠ Slivenec, v hodnotě
706 590,00 Kč
usnesení 140 příloha
11/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 784 800,00 Kč. usnesení 141