Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

11. zasedání zastupitelstva 24. 2. 2016

Program 11. zasedání Zápis z 11. zasedání

11/2016 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ 2015 usnesení 136 příloha
11/2016 Darovací smlouva Mramorka, s.r.o. usnesení 137 příloha
11/2016 Kupní smlouva Mramorka, s.r.o. usnesení 138 příloha
11/2016 Výběr zhotovitele Údržba veřejné zeleně usnesení 139
11/2016 Nájemní smlouva p. Dolista usnesení 140
11/2016 Přijetí finančního daru Mramorka, s.r.o. usnesení 141 příloha
11/2016 Přijetí finančního daru p. Louda usnesení 142 příloha
11/2016 Roční plán činnosti MA21 usnesení 143 příloha
11/2016 Roční plán činnosti Finančního a Kontrolního výboru usnesení 144