Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook | Google+

background

12. veřejné zasedání zastupitelstva 4. 11. 2019

Program 12. zasedání Zápis z 12. zasedání

12/2019 Podpora projektu Multifunkční specializované učebny pro výuku vyučovacích předmětů – 10% usnesení 142
12/2019 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě užívání pozemků parc.č. 1705/1, v k. ú. Slivenec usnesení 143
12/2019 Vyjmutí veřejného osvětlení parku Granátová v celkové hodnotě 1.252.689,- Kč z majetku MČ Praha – Slivenec usnesení 144
12/2019 Bezúplatný převod vybavení jídelny objektu ZŠ Slivenec v hodnotě 250 000,00 Kč usnesení 145 Příloha 1
Příloha 2
12/2019 Změna funkčního využití pozemků parc. č. 1785/144 a 1785/2 v k. ú. Slivenec usnesení 146
12/2019 Změna funkčního využití pozemku parc. č. 1772/10 v k. ú. Slivenec usnesení 147
12/2019 Změna funkčního využití pozemku parc. č. 1229/1 v k. ú. Slivenec usnesení 148
12/2019 Ukončení členství MČ Praha – Slivenec v asociaci Národní sítě Zdravých měst ČR usnesení 149