Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

12. zasedání zastupitelstva 11. 4. 2016

Program 12. zasedání Zápis z 12. zasedaní

12/2016 Nájemí smlouva parc. č. 1785/18 Slivenec usnesení 145
12/2016 Prodej pozemků 395/3 a 395/4 PRE distribuce usnesení 146
12/2016 Smlouvy o výpůjčce s TJ AFK Slivenec usnesení 147
12/2016 Smlouva o smlouvě budoucí VB 1785/18 usnesení 148
12/2016 Smlouva o VB pozemky 1706, 1708 a 1767/17 Slivenec usnesení 149
12/2016 Smlouva o VB pozemku 314/1 Holyně usnesení 150
12/2016 Výběr dodavatele herních prvků DH U Svahu usnesení 151
12/2016 Poskytnutí účelové dotace II. kolo usnesení 152 příloha
12/2016 Rozpočtové úpravy OPPK Revitalizace centra usnesení 153
12/2016 Navýšení rozpočtu z Úřadu práce I. usnesení 154
12/2016 Navýšení rozpočtu z Úřadu práce II. usnesení 155
12/2016 Navýšení rozpočtu dotace tělocvična usnesení 156
12/2016 Navýšení rozpočtu dotace knihovna usnesení 157
12/2016 navýšení rozpočtu z automatů usnesení 158
12/2016 Navýšení rozpočtu o grant pro ZŠ a MŠ “Všichni spolu” usnesení 159
12/2016 Navýšení rozpočtu dotace integrace žáků ZŠ usnesení 160
12/2016 Navýšení rozpočtu výstavba MŠ a tělocvičny usnesení 161
12/2016 Navýšení rozpočtu o dotaci na zkoušku ZOZ usnesení 162
12/2016 Rozpočtové úpravy č. 1 usnesení 163 příloha