Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

13. zasedání zastupitelstva 27. 4. 2016

Program 13. zasedání Zápis z 13. zasedaní

13/2016 Smlouva o VB pozemků 1770/54 a 1770/55 usnesení 164
13/2016 Smlouva o smlouvě budoucí VB 321/1 a 321/3 usnesení 165
13/2016 Smlouva o VB pozemků 1725 a 1773/5 usnesení 166
13/2016 Záměr odkoupit parc. č. 1376/45 usnesení 167
13/2016 Prodej části pozemku parc. č. 207 usnesení 168
13/2016 Záměr stavby na pozemku parc. č. 827/2 usnesení 169
13/2016 Ponechání nedočerpaných fin. prostředků ZŠ a MŠ usnesení 170
13/2016 Navýšení rozpočtu – dary na Letnice usnesení 171 příloha
13/2016 Vyčlenění části rozpočtu na participativní rozpočet usnesení 172
13/2016 Rozpočtové úpravy č. 2 usnesení 173 příloha