Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

15. zasedání zastupitelstva 22. 6. 2016

Program 15. zasedání Zápis z 15. zasedání

15/2016 Smlouva o VB pozemku 1678 Slivenec usnesení 181
15/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o VB pozemku 1699 Slivenec usnesení 182
15/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o VB pozemku 1732/4 Slivenec usnesení 183
 15/2016 Smlouva o služebnosti a cestě pozemku 1167/33 Slivenec usnesení 184
15/2016 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci s paní Annou Skalovou usnesení 185
15/2016 Smlouva o spolupráci s panem Vlastimilem Jarolímem usnesení 186
15/2016 Darovací smlouva se společností Marsilean usnesení 187
15/2016 Kupní smlouva se společností Marsilean usnesení 188
15/2016 Revokace usnesení č. 168/13/2016 ze dne 27. 4. 2016 usnesení 189
15/2016 Revokace usnesení č. 110/8/2015 ze dne 4. 11. 2015 usnesení 190
15/2016 Přidělení finančních prostředků určených na II. kolo grantů usnesení 191
15/2016 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na Mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů usnesení 192
15/2016 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na posílení mzdových prostředků ve školách a školských zařízeních usnesení 193
15/2016 Poskytnutí účelové neinvestiční dotace z ÚP v rámci veřejně prospěšných prací usnesení 194
15/2016 Rozpočtové úpravy č. 4 usnesení 195 příloha
15/2016 Změna ÚP pozemku parc. č. 1183  k. ú. Slivenec usnesení 196