Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

16. zasedání zastupitelstva 7. 9. 2016

Program 16. zasedání Zápis z 16. zasedání

16/2016 Smlouva o VB pozemku 1731/1, 1669 a 1952 v k. ú. Slivenec usnesení 197
16/2016 Revokace usnesení č. 166/13/2016 ze dne 27.4.2016 usnesení 198
16/2016 Výběr dodavatele zakázky „oprava komunikace Za Farou“ usnesení 199
16/2016 Memorandum o vzájemné spolupráci s MČ Praha – Řeporyje usnesení 200
16/2016 Smlouva o smlouvě budoucí darovací s Ing. Marií Černou usnesení 201
16/2016 Změna koeficientu zastavěnosti ÚP pozemku parc. č. 1459/13  k. ú. Slivenec usnesení 202
16/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 9 000 000,00 Kč usnesení 203
16/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 917 400,00 Kč usnesení 204
16/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 80 000,00 Kč usnesení 205
16/2016 Výsledek finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2015 usnesení 206
16/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 100 000,00 Kč – dar usnesení 207
16/2016 Rozpočtové úpravy č. 5 usnesení 208  příloha
16/2016 Využitím veřejného prostranství na ulici Na Křenkově usnesení 209
16/2016 Umístěním výrobny stavebních materiálů usnesení 210