Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

18. zasedání zastupitelstva 28. 11. 2016

Program 18. zasedání Zápis z 18. zasedání

18/2016 Výběr dodavatele zakázky „Rekonstrukce komunikace Na Křenkově“ usnesení 230
18/2016 Výběr dodavatele zakázky „PD na bytový dům v ulici Frančíkova“ usnesení 231
18/2016 Výběr dodavatele zakázky „PD na cyklostezku Slivenec – Řeporyje“ usnesení 232
18/2016 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností Ingbau CZ, s. r. o., usnesení 233
18/2016 Změna ÚP – využití části pozemku parc. č. 1759/1 k. ú. Slivenec ze ZP na NL usnesení 234
18/2016 Vyhlášení I. kola na poskytnutí grantů z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2017 usnesení 235 příloha
18/2016 Schválení dokumentu „Projekt Zdravá městská část Praha-Slivenec – deklarace“ usnesení 236 příloha
18/2016 Schválení dokumentu „Zápis Veřejné fórum 2016“ usnesení 237 příloha
18/2016 Schválení dokumentu „Hodnotící zpráva místní Agendy 21 za rok 2015“ usnesení 238 příloha
18/2016 Revokace usnesení č. 177/14/2016 ze dne 25. 5. 2016 usnesení 239
18/2016 Zrušení usnesení č. 233/17/2016 usnesení 240
18/2016 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 257 600,- Kč na mzdové náklady asistentů pedagoga usnesení 241
18/2016 Poskytnutí investiční dotace ve výši 900 000,- Kč TJ AFK Slivenec, z.s. na multifunkční hřiště usnesení 242
18/2016 Rozpočtové úpravy č. 7 dle přiložené tabulky usnesení 243 příloha
18/2016 Uzavření smlouvy na dodavatele úpravy vzduchotechniky v MŠ na základě výsledku
výběrového řízení
usnesení 244
18/2016 Návrh Mgr. Lenky Kudlákové na udělení Čestného uznání MČ Praha-Slivenec
paní Ireně Krejčové, knihovnici.
usnesení 245
18/2016 Schválení směrnice č.13 – Postup pro zadávání zakázek malého rozsahu
Městské části Praha – Slivenec
usnesení 246 příloha