Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

19. zasedání zastupitelstva 19. 12. 2016

Program 19. zasedání Zápis z 19. zasedání

19/2016 Prodej části pozemku parc.č. 1731/1 v k.ú. Slivenec usnesení 247
19/2016 Finanční dary občanům s nízkými příjmy a občanům nemohoucím usnesení 248
19/2016 Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2017-2022 usnesení 249 příloha
19/2016 Zrušení fondu rozvoje a rezerv Městské části Praha – Slivenec a souvisejícího bankovního účtu usnesení 250
19/2016 Rozpočtové úpravy č. 8 dle přiložené tabulky usnesení 251 příloha
19/2016 Knihovní řád Veřejné knihovny Slivenec usnesení 252 příloha