Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

2. zasedání zastupitelstva 17. 12. 2014

Program 2. zasedání Zápis z 2. zasedání

2/2014 zateplení šaten Xedos usnesení 21
2/2014 centrum GreenProjekt usnesení 22
2/2014 zateplení č.p. 22 usnesení 23
2/2014 VB PRE Distribuce usnesení 24
2/2014 dodatek smlouvy O2 usnesení 25
2/2014 postoupení smlouvy Vikeza usnesení 26
2/2014 svěření pozemku 518 usnesení 27
2/2014 dary na kulturu usnesení 28 příloha
2/2014 přidělené granty I. kolo usnesení 29
2/2014 revokace usnesení 1/1/2014 usnesení 30
2/2014 revokace usnesení 2/1/2014 usnesení 31
2/2014 politik ZM a MA21 usnesení 32
2/2014 dotace ÚP I. usnesení 33
2/2014 dotace ÚP II. usnesení 34
2/2014 rozpočtové úpravy usnesení 35 příloha
2/2014 rozpočtové provizorium usnesení 36 příloha
2/2014 odměna starosta usnesení 37