Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

2. zasedání zastupitelstva 21. 11. 2022

Program 2. zasedání Zápis z 2. zasedání

2/2022 Volba návrhového výboru, schválení programu 2. zasedání ZMČ usnesení 21
2/2022 Dodatek č.2 k SOD se společností Atelier Bod architekti, s.r.o. usnesení 22
2/2022 Schválení Pravidel rozpočtového provizoria usnesení 23 příloha
2/2022 Schválení upraveného odpisového plánu na rok 2022 ZŠ a MŠ Praha Slivenec usnesení 24 příloha
2/2022 Revokace usnesení č. 11/1/2022 usnesení 25
2/2022 Záměr rekonstrukce bytu č.2 v bytovém domě usnesení 26
2/2022 Vyhlášení záměru zakázky malého rozsahu týkající se služeb o provádění rozvozu jídel usnesení 27