Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

25. veřejné zasedání zastupitelstva 23. 6. 2021

Program 25. zasedání Zápis z 25. zasedání

25/2021 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Havarijní rekonstrukce sociálních zařízení včetně rozvodů v historické budově ZŠ a MŠ Praha – Slivenec – instalatérské práce“ – pan Stanislav Novotný (IČ: 76110974 ) za cenu 915 300,- Kč + DPH
usnesení 319
25/2021 ZMČ schvaluje
výběr zhotovitele zakázky „Havarijní rekonstrukce sociálních zařízení včetněrozvodů v historické budově ZŠ a MŠ Praha – Slivenec – zednické práce“ – společnost Staviso – Jaroslav Janáček ( IČ: 13829467 ) za cenu 898 540,- Kč +DPH
usnesení 320
25/2021 ZMČ schvaluje
opravu textu v příloze usnesení č. 307/24/2021 ze dne 09.06.2021 s názvem „Závěrečný účet roku 2020 – schválený“ z:
„Hospodaření VHČ: Hospodářský výsledek činí: -2 222 426,49 Kč a daň z příjmu je 169 410, 64 Kč“
na:
„Hospodářský výsledek MČ činí: -2 222 426,49 Kč a výsledná daň z příjmu je 169 410, 64 Kč“, a to z důvodu
písařské chyby. Schválenou změnou textu není dotčena platnost závěrečného účtu.
usnesení 321
25/2021 ZMČ schvaluje
přijetí příspěvku na občanskou vybavenost obce od stavebníka Ing. Anny Nandrážiové ve výši 60 000,00 Kč na základě Smlouvy o příspěvku na občanskou vybavenost obce.
usnesení 322