Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

27. zasedání zastupitelstva 18. 12. 2017

Program 27. zasedání Zápis z 27. zasedání

27/2017 Aktualizované znění zřizovací listiny příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16“ usnesení 343
27/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz, s.r.o. usnesení 344
27/2017 Uzavření kupní smlouvy s manželi Plamínkovými na prodej pozemků usnesení 345
27/2017 Uzavření kupní smlouvy s panem Zbyňkem Holubem na koupi pozemku usnesení 346
27/2017 Výběr dodavatele zakázky „Terénní úpravy pro park Granátová“, společnost Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. usnesení 347
27/2017 Výběr dodavatele zakázky „Novostavba skladové haly MČ Praha – Slivenec“, společnost Stavební řemesla – Zeman, s.r.o. usnesení 348
27/2017 Žádost o pořízení změny územního plánu hl. m. Prahy v lokalitě mezi zástavbou Slivence a U Jezírka v rozsahu stávající rezervy na ZMK usnesení 349
27/2017 Žádost MČ Prahu 5 o změnu hranice městských částí dle přiložené situace usnesení 350 příloha
27/2017 Přidělení finančních prostředků ve výši 250 000,- Kč určených na granty v oblasti kultury a sportu na rok 2018 usnesení 351
27/2017 Poskytnutí finančního daru občanům s nízkými příjmy v celkové výši 20.000,- Kč usnesení 352
27/2017 Rozpočet Městské části Praha – Slivenec na rok 2018 a Rozpočtový výhled MČ Praha – Slivenec na roky 2018- 2023 usnesení 353 příloha
příloha
27/2017 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 500 000,00 Kč – Rekonstrukce antukového dvojkurtu usnesení 354
27/2017 Rozpočtové úpravy č. 7 usnesení 355 příloha
27/2017 Schválení koeficientu měsíční odměny starostky usnesení 356
27/2017 Udělení Čestného uznání za rok 2017 usnesení 357