Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

28. zasedání zastupitelstva 28. 2. 2018

Program 28. zasedání Zápis z 28. zasedání

28/2018 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností Zahradní Architektura Kurz, s.r.o. usnesení 358
28/2018 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností IKOZ cz, s.r.o. usnesení 359
28/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Navýšení kapacit MŠ Praha-Slivenec“ usnesení 360
28/2018 Uzavření darovací smlouvy, kterou se společnost Mramorka, s.r.o. usnesení 361
28/2018 Uzavření kupní smlouvy se společností Mramorka, s.r.o. usnesení 362
28/2018 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na údržbu zeleně se společností Bonsoft s.r.o. usnesení 363
28/2018 Vyhlášení II. kola účelové dotace z rozpočtu Městské části Praha – Slivenec na rok 2018 usnesení 364 příloha
28/2018 „Výroční zpráva projektu Zdravá městská část Praha-Slivenec a místní Agendy 21 za rok 2017“ usnesení 365 příloha
28/2018 „Roční plán zlepšování projektu Zdravá města a místní Agendy 21 v roce 2018“ usnesení 366 příloha
28/2018 Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Praha Slivenec za rok 2017 usnesení 367
28/2018 Bezúplatný převod movitého majetku v objektu tělocvična Slivenec usnesení 368 příloha
28/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 70 300,00 Kč – volby usnesení 369
28/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 73 000,00 Kč – MA21 usnesení 370
28/2018 Rozpočtové úpravy č. 1 dle přiložené tabulky usnesení 371 příloha
28/2018 Zřízení Fondu zaměstnavatele a „Statut fondu zaměstnavatele“ usnesení 372 příloha
 28/2018 Souhlas s využitím částí pozemků v k.ú. Slivenec  usnesení 373
 28/2018 Uzavření DPP od 1.1.2018 s neuvolněnými zastupiteli  usnesení 374