Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

3. zasedání zastupitelstva 19. 12. 2022

Program 3. zasedání Zápis z 3. zasedání

3/2022 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 28
3/2022 Směrnice tajemníka -sociální fond a zásady používání sociálního fondu usnesení 29
3/2022 Zakázka malého rozsahu s názvem “Provádění rozvozu jídel pro seniory a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace v Městské části Praha – Slivenec” – schválení dodavatele usnesení 30
3/2022 Revokace usnesení ZMČ č. 51/4/2019 ze dne 25.02.2019 (pracovní úvazky ÚMČ Praha – Slivenec) usnesení 31
3/2022 Souhlas ZMČ s uzavřením DPP neuvolněným zastupitelům MČ usnesení 32
3/2022 Jednací řád komisí starostky MČ Praha – Slivenec usnesení 33 příloha
3/2022 Rozpočet na rok 2023, Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2028, Předpokládané náklady a výnosy ve zdaňované činnosti, Rozpočet sociálního fondu na rok 2023 usnesení 34 přílohy
3/2022 Rozpočtové úpravy usnesení 35 příloha
3/2022 Přijetí dotace na volby prezidenta republiky usnesení 36 příloha
3/2022 Přijetí dotace z VHP usnesení 37 příloha
3/2022 Odpisový plán ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16, na rok 2023 usnesení 38
3/2022 Odsvěření sloupu VO usnesení 39
3/2022 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností ELDATA pražská, s.r.o. usnesení 40
3/2022 Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení služebnosti se společností CETIN, a.s. usnesení 41
3/2022 Smlouva o spolupráci se společností Austis usnesení 42
3/2022 Udělení Čestného uznání za rok 2022 usnesení 43
3/2022 Nesouhlas se snížením koeficientů parkovacích stání v navrhované novele Pražských stavebních předpisů usnesení 44
3/2022 Stanovení odměn členům přestupkové komise
Městské části Praha – Slivenec
usnesení 45
3/2022 Úprava rozpočtu 2129 a 3098 – záměna zdrojů u dotace
poskytnuté na pomoc občanům Ukrajiny prchajícím před agresí Ruské federace
usnesení 46 příloha