Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

31. zasedání zastupitelstva 18. 7. 2018

Program 31. zasedání Zápis z 31. zasedání

31/2018 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Park Granátová MČ Praha-Slivenec“ usnesení 421
31/2018 Připomínky MČ Praha –Slivenec k novému územnímu plánu Hl. m. Prahy (metropolitní plán) usnesení 422 příloha
31/2018 Návrh střednědobého výhledu kapitálových výdajů MČ Praha – Slivenec na období 2019 -2024 usnesení 423 příloha
31/2018 Rozpočtové úpravy č. 4 usnesení 424 příloha
31/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 3 711 200,00 Kč usnesení 425
31/2018 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 378 100,00 Kč usnesení 426