Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

4. zasedání zastupitelstva 22. 2. 2023

Program 4. zasedání Zápis z 4. zasedání

4/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 47
4/2023 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 315 – Hájková – na dobu neurčitou usnesení 48
4/2023 Uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 315 – Petrová – na dobu neurčitou usnesení 49
4/2023 Prodloužení nájemní smlouvy na nebytový prostor v č.p. 462 – T – Mobile usnesení 50
4/2023 Uzavření smlouvy na dodávku IT služeb (MHMP x MČ) usnesení 51
4/2023 Uzavření smlouvy na pronájem pozemku č.p. 1317 – Petrů – na dobu neurčitou usnesení 52
4/2023 Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v č.p. 315 – Ježková usnesení 53
4/2023 Uzavření smlouvy na pronájem obecního bytu rodině paní Tien usnesení 54
4/2023 Příjem dotace na Volbu prezidenta republiky 2023 usnesení 55 příloha
4/2023 Rozpočtové úpravy usnesení 56 příloha
4/2023 Prodej části pozemku parc. č. 207 v k.ú. Holyně usnesení 57 příloha
příloha
4/2023 Smlouva o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1167/43, k.ú. Slivenec usnesení 58 příloha
4/2023 Schválení I. kola grantů na rok 2023 usnesení 59 příloha
příloha
4/2023 Vyhlášení II. kola grantů na rok 2023 usnesení 60
4/2023 Schválení záměru výstavby čerpací stanice usnesení 61 příloha
4/2023 Rozpočtová úprava – Přijetí dotace pro ZŠ a MŠ praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 62 příloha
4/2023 Rozpočtová úprava – Přijetí dotace OPPPR pro ZŠ a MŠ Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 63 příloha
4/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci se společností Austis Praha spol. s r.o. usnesení 64