Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

5. zasedání zastupitelstva 24. 4. 2023

Program 5. zasedání Zápis z 5. zasedání

5/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 65
5/2023 Žádost o svěření pozemků ve vlastnictví MHMP usnesení 66
5/2023 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 1732/4, k.ú. Slivenec usnesení 67
5/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo “Výstavba smíšené stezky pro cyklisty a chodce s hipostezkou” usnesení 68
5/2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ” Výstavba kontejnerového pavilonu pro ZŠ Slivenec” usnesení 69
5/2023 Žádost o odsvěření pozemku parc. č. 3, k.ú. Slivenec – návesní rybník usnesení 70
5/2023 Schválení Smlouvy o spolupráci se společností Smažík, s.r.o usnesení 71
5/2023 Schválení Smlouvy o spolupráci se společností Kaufland Česká republika v.o.s. usnesení 72
5/2023 Záměr realizace nástavby na učebním pavilonu ZŠ a MŠ Praha 5 – Slivenec usnesení 73
5/2023 Záměr na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 462 usnesení 74
5/2023 Schválení pronájmu nebytových prostor v domě č.p.315 usnesení 75
5/2023 Schválení řádné účetní závěrky MČ Slivenec za rok 2022 usnesení 76 Příloha
5/2023 Schválení řádné účetní závěrky ZŠ a MŠ Slivenec, Ke Smíchovu 16 za rok 2022 usnesení 77 Příloha
5/2023 Rozpočtová opatření – ponechání nevyčerpaných účelových prostředků za rok 2022 usnesení 78 Příloha
5/2023 Rozpočtová opatření – přijetí dotace Výstavba kontejnerové ZŠ usnesení 79 Příloha
5/2023 Schválení střednědobého výhledu ZŠ a MŠ Slivenec, Ke Smíchovu 16 na roky 2024-2025 usnesení 80 Příloha
5/2023 Revokace usnesení č. 52/4/2023 usnesení 81
5/2023 Schválení pronájmu pozemku parc. č. 1317, k.ú. Slivenec usnesení 82
5/2023 Schválení II. kola grantů na rok 2023 usnesení 83
5/2023 Přijetí účelového finančního daru od společnosti ČEPS a.s. usnesení 84 Příloha
5/2023 Záměr rekonstrukce vytápění v areálu ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16 usnesení 85
5/2023 Přijetí příspěvků na občanskou vybavenost obce usnesení 86
5/2023 Smlouva o spolupráci usnesení 87
5/2023 Souhlas s umístěním objektů na parc. č. 290, k.ú. Holyně usnesení 88