Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

6. zasedání zastupitelstva 19. 6. 2023

Program 6. zasedání Zápis z 6. zasedani

6/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 89
6/2023 Závěrečný účet MČ Praha – Slivenec za rok 2022 usnesení 90 Příloha 1
Příloha 2
6/2023 Příjem dotace na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti usnesení 91
6/2023 Příjem dotace pro ZŠ a MŠ Praha – Slivenec, Ke Smíchovu 16, Posílení mzdových prostředků usnesení 92
6/2023 Rozpočtová opatření usnesení 93 Příloha
6/2023 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. na pozemek parc.č. 1722/1, k.ú. Slivenec usnesení 94
6/2023 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s Pražská plynárenská Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 1697/1, 1167/6 a 1167/13, k.ú. Slivenec usnesení 95
6/2023 Uzavření budoucí smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. na pozemky parc.č. 471 a 103, k.ú. Slivenec usnesení 96
6/2023 Uzavření budoucí smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. na pozemek parc.č. 470/1, k.ú. Slivenec usnesení 97
6/2023 Výběr zhotovitele – chodník ke kontejnerovému pavilonu usnesení 98
6/2023 Dodatek č. 1 Winning PS – stavební firma s. r. o. – obecní bytový dům usnesení 99
6/2023 Úprava Zásad poskytování účelových dotací (grantů) usnesení 100 Příloha
6/2023 Prodej části pozemku parc. č. 1731/1, k.ú. Slivenec usnesení 101
6/2023 Částečná revokace usnesení č. 7/1/2022 (odměny zastupitelů ÚSC) usnesení 102
6/2023 Zásady pro vydávání zpravodaje městské části usnesení 103 Příloha
6/2023 Přijetí darů na kulturu usnesení 104 Příloha
6/2023 Smlouva o spolupráci Viladům k Holyni s.r.o. usnesení 105
6/2023 Koupě pozemků parc. č. 1754/353 v k.ú. Slivenec a části pozemku parc. č. 1754/356 v k.ú. Slivenec usnesení 106