Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

7. zasedání zastupitelstva 13. 9. 2023

Program 7. zasedání Zápis z 7. zasedani

7/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 107
7/2023 Směna pozemků usnesení 108
7/2023 Prodloužení nájemní smlouvy – CETIN usnesení 109
7/2023 Revokace usnesení č.73/5/2023 – pavilony ZŠ usnesení 110
7/2023 Příjem dotace kontejnerový pavilon usnesení 111
7/2023 Příjem dotace 100% podílu na DPPO usnesení 112
7/2023 Příjem dotace VHP usnesení 113
7/2023 Změna účelové dotace na pomoc pražským domácnostem usnesení 114
7/2023 Uzavření finančního vypořádání usnesení 115 příloha
7/2023 Rozpočtová opatření usnesení 116 příloha
7/2023 Vyhlášení I. kola grantů na rok 2024 usnesení 117 příloha
7/2023 Vyhlášení záměru zakázky malého rozsahu týkající se údržby veřejné zeleně usnesení 118
7/2023 Věcné břemeno Pražská plynárenská Distribuce usnesení 119
7/2023 Bezúročná půjčka usnesení 120
7/2023 Smlouva o spolupráci Residence Slivenec usnesení 121
7/2023 Přijetí daru Austis Praha spol. s r.o. usnesení 122
7/2023 Revokace usnesení 293/24/2013 (sazebník dle zákona
č. 106/1999 Sb.)
usnesení 123
7/2023 Žádost o nový název ulice usnesení 124
7/2023 Přijetí darů na kulturu usnesení 125 příloha
7/2023 Věcné břemeno Resort Slivenec usnesení 126
7/2023 Jednací řád výborů usnesení 127
7/2023 Záměr zadání dokumentace pro výběr zhotovitele; žádost o dotaci na Polyfunkční dům Slivenec usnesení 128
7/2023 Udělení mimořádné odměny člence zastupitelstva MČ Praha -Slivenec usnesení 129