Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

8. zasedání zastupitelstva 6. 11. 2023

Program 8. zasedání Zápis z 8. zasedání

8/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu a schválení programu usnesení 130
8/2023 Příjem dotace EU-JAK Šablony pro ZŠ a MŠ Slivenec usnesení 131
8/2023 Přijetí dotace pro Místní lidovou knihovnu usnesení 132
8/2023 Rozpočtová opatření usnesení 133 příloha
8/2023 Záměr vyhlášení výběrového řízení na Polyfunkční sál s knihovnou usnesení 134
8/2023 Smlouva o spolupráci se společností Angard usnesení 135
8/2023 Úprava výše penále pro společnost Charstav s.r.o. usnesení 136
8/2023 Smlouva budoucí o uzavření smlouvy o VB – pozemek parc.č. 321/1, k.ú. Holyně usnesení 137
8/2023 Smlouva budoucí o uzavření smlouvy o VB – pozemek parc.č. 1663, k.ú. Slivenec usnesení 138
8/2023 Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun – stanovisko k EIA usnesení 139
8/2023 Navýšení plateb za pronájem hrobových míst usnesení 140
8/2023 Aktualizace smluv o pronájmu bytů (stanovení inflačních doložek) usnesení 141
8/2023 Změna jednacího řádu ZMČ Praha – Slivenec usnesení 142 příloha
8/2023 Vyhlášení záměru výběrového řízení na dodávku služeb – tisk zpravodaje městské části usnesení 143
8/2023 Souhlas se záměrem provizorního chodníku (tram Slivenec – Kopanská) usnesení 144