Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. veřejné zasedání zastupitelstva 5. 8. 2019

Program 9. zasedání Zápis z 9. zasedání

9/2019 Uzavření smlouvy na dodavatele zakázky „Realizace polní cesty na pozemku parc.č. 1867, k.ú. Slivenec“ se společností Gardenline, s.r.o. usnesení 112
9/2019 Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1697/1 a 1376/45, v k. ú. Slivenec usnesení 113
9/2019 Uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene užívání pozemků parc.č. 1754/7 a 1754/109, v k. ú. Slivenec usnesení 114
9/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 1 050 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové neinvestiční a investiční dotace pro MČ HMP na likvidaci ekologických zátěží, veřejný prostor, parky, výsadbu a výkup usnesení 115
9/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 384 900,00 Kč. Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 100% podílu městské části na dani z příjmu právnických osob za rok 2018 usnesení 116
9/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 277 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí podílu z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů usnesení 117
9/2019 Navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 13 000 000,00 Kč. Jedná se o poskytnutí účelové investiční dotace na akci Zkapacitnění a modernizaci ZŠ a MŠ Praha – Slivenec usnesení 118
9/2019 Rozpočtové úpravy č. 4 dle přiložené tabulky usnesení 119 příloha
9/2019 Uzavření smlouvy na dodavatele projektové dokumentace na „Polyfunkční dům Slivenec“ usnesení 120