Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

9. zasedání zastupitelstva 27. 11. 2023

Program 9. zasedání Zápis z 9. zasedání

9/2023 Zahájení, volba návrhového výboru, ověřovatelů zápisu, ověřovatele usnesení a schválení programu usnesení 145
9/2023 Přijetí návratné finanční výpomoci usnesení 146
9/2023 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2024 usnesení 147
9/2023 Rozpočtová opatření usnesení 148 příloha