Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY v České republice

Volby v České republice jsou založeny na zásadách všeobecnosti, tajnosti a rovnosti hlasů.

Volba prezidenta republiky

 • Většinový volební systém
 • Volební období – 5 let
 • Příští volby – 2028

Volby do Evropského parlamentu

 • Poměrný volební systém
 • Volební období – 5 let
 • Termín příštích voleb – 2029

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky

 • Poměrný volební systém
 • Volební období – 4 roky
 • Termín příštích voleb – 2025

Volby do Senátu České republiky

 • Většinový volební systém
 • Volební období – 6 let
 • Každé 2 roky se volí v 1/3 volebních okrsků
 • Termín příštích voleb – 2024 (MČ Praha-Slivenec)

Volby do zastupitelstev krajů

 • Poměrný volební systém
 • Volební období – 4 roky
 • Termín příštích voleb – 2026 (Praha)

Volby do zastupitelstev měst a obcí

 • Poměrný volební systém
 • Volební období – 4 roky
 • Termín příštích voleb – 2026