Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY 2018 – VOLBA PREZIDENTA

Volba prezidenta České republiky 2018

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., v částce 96, která byla rozeslána dne 28. srpna 2017.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky

v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a
v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

2. kolo – 26. -27. 1. 2018

 Výsledková listina 2. kola volby prezidenta České republiky 2018 zde

Volební účast 75,75% – umístění na 26. místě z 57 městských částí v Praze

Zajímavost z 2. kola: Víte koho volili voliči neúspěšných kandidátů z prvního kola?

Pro pana Zemana hlasovalo 21,18 % 

pro pana Drahoše hlasovalo 78,82 %.

1. kolo – 12. -13. 1. 2018

 Výsledková listina 1. kola volby prezidenta České republiky 2018 zde

Volební účast 73,01% – umístění na 26. místě z 57 městských částí v Praze

(V roce 2013 jsme se ziskem 67,65% byli na 35. místě v rámci Prahy)