Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY 2018 – volby do Senátu Parlamentu České republiky

Dne 23. 5. 2018 vyhlásil Prezident republiky svým Rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., v částce 45, která byla rozeslána dne 31. 5. 2018 volby do

  • Senátu Parlamentu České republiky
  • zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
  • zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

Volby se budou konat

v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

V případně, že žádný kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů do 2. kola voleb,

které se bude konat

v pátek 12. října 2018 od 14.00 hodin do 22 hodin
a
v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.