Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY 2021 – VOLBY PS PČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím ze dne 28. prosince 2020 publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. 12. 2020.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dvou dnech:

 

v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 9. října 2021 dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Informace o volbách naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz.

Výsledky hlasování za MČ Praha-Slivenec