Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

VOLBY 2023 – VOLBA PREZIDENTA

Volba prezidenta České republiky 2023

Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb., v částce 93 ze dne 27. června 2022.

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22 hodin
a
v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky

  • který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let
  • ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let

a nemá

  • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a
  • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Zdroj: MČ Praha 4