Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2011

Komunitní plánování – lokalita „Abbey“ – 19. 10. 2011

Komunitní plánování s občany lokality „Abbey“ nad budoucí podobou veřejného prostranství této lokality. Beseda se konala v prostorách místní Zelené kavárny za účasti občanů a zástupců městské části. Výsledkem živé besedy bylo mnoho podnětů a nápadů pro funkční využití volných veřejných ploch lokality. Z hojné účasti je zjevné, že občané mají zájem o dění v obci a chtějí se aktivně na něm podílet.


Pražské cyklozvonění – 17. 9. 2011

Letos podruhé se naše městská část zapojila do Evropského týdne mobility tím, že se připojila k cyklistické akci nazvané Pražské cyklozvonění. Ze slivenecké návsi se vydala skupina více než 25 cyklistů ve žlutých tričkách na trasu, která měla první zastávku v Prokopském údolí, kde se setkaly jednotlivé skupiny ze Slivence, Prahy 13, Řeporyjí a části Prahy 5 a vytvořili tak velmi početný peloton. Cílem trasy pelotonu byl areál branických ledáren, kde pořádající Praha 4 připravila bohatý program. Přínosem této aktivity je ukázat rodinám, že se v Praze najde dostatek kvalitních cyklotras a lze po nich jezdit zcela bezpečně.


Svatojánská pouť – 25. 6. 2011

Tuto tradici našich předků se podařilo obnovit před třemi lety. Na akci najdeme malé atrakce pro děti, perníková srdce, vernisáž v Holyňské kapli, ale největším svátkem celé pouti zůstává dopolední mše, kterou slouží slivenecký farář pan Skalický. Důstojnost akce je výsledkem aktivity slivenecké farnosti, zapůjčení sálu restaurace a práce mnoha lidí na organizaci slavnosti.


Slivenecké letnice – 3. a  4. 6. 2011

Letos se konal již 5. ročník tradičního festivalu Slivenecké letnice s řadou zvučných jmen – Marsyas, Vladimír Mišík, Blue Effect či Divadlo v Dlouhé. Malé polokulaté páté výročí pořádání sliveneckého festivalu jasně ukázalo, že i v dnešní době jsou zástupci jednotlivých sektorů schopni dávat základy novodobým tradicím. Festival se každoročně může konat jen díky společnému úsilí MČ, občanských iniciativ, podnikatelů sponzorů a osobního nasazení jednotlivých občanů.


Den Země ve Slivenci a Holyni – 16. 04. 2011

xxx


Komunitní plánování Višňovka – 3. 1. 2011

Na ÚMČ Praha Slivenec ve věci komunitního plánování – řešení dopravní situace v ulici Višňovka a U Trpce. Občané se aktivně vyjadřovali k dopravní situaci v této oblasti a výstupem jednání bylo navrženo dočasné dopravní řešení. Přestože je komunikace úzká, bude zde umožněn obousměrný provoz a bude se monitorovat, zda to přináší problémy.

Odkaz: Višňovka 1, Višňovka 2, Višňovka 3