Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2012

Dopravní obslužnost Slivence – září 2012

Od 1.9.2012 došlo organizátorem městské dopravy k radikálním změnám ve vedení i četnosti linek městské hromadné dopravy. Tato změna se významným způsobem dotkla obslužnosti Slivence. Po jejím zavedení jsme vyzvali občany ke korespondenční diskusi o problémech vzniklých touto změnou. Občané opravdu přišli nejen s výhradami, ale i s vyslovenou spokojeností s touto změnou. Pečlivě jsme roztřídili připomínky na reálné a neřešitelné a uplatnili u organizátora. Některé připomínky našich občanů ROPID neakceptoval, ale některé úpravy realizoval podle přání našich občanů. Byť malé, ale pro nás významné vítězství spolupráce s občany nad direktivní změnou MHD.


Řešení pro životní prostředí – ELEKTROMOBIL – březen 2012

Městská část Praha Slivenec dlouhodobě věnuje pozornost problematice životního prostředí na svém území a hledá různá řešení, která by do budoucna přispívala ke zlepšení stavu ovzduší a také ochrany přírody. Proto přivítala nabídku Hlavního města Prahy na možnost vyzkoušet si po praktické stránce jízdu elektromobilem. Pro tyto účely bylo vybráno vozidlo SMART FORTWO ED, které svou kompaktností neklade na uživatele žádné výrazné technické ani provozní požadavky. Jde o dvoumístný vůz na elektrický pohon, který zatím u nás není v běžném prodeji. Zájemce jsme nechali svézt tímto vozidlem. Jeho provoz je díky dobíjení z obyčejné zásuvky téměř zadarmo, ale astronomická pořizovací cena činí z něj pro nás nedostupnou investici.

Odkaz: Smart Fortwo ed


Jarní úklid ve Slivenci – duben 2012

Jarní úklid naší městské části proběhl počátkem měsíce dubna. Tradiční akce spojená s profesionálním úklidem komunikací měla velký ohlas u široké veřejnosti. Mnoho občanů vyrazilo na úklid veřejného prostranství, zejména travnatých ploch v okolí svého bydliště. Podobnou aktivitu jsme zaznamenali i u sliveneckých živnostníků a podnikatelů. Podle množství naplněných a svážených pytlů odvedli všichni pořádný kus práce, za což všem patří poděkování.


Pražské cyklozvonění – září 2012

Občané Slivence a Holyně i letos využili celopražské akce „Pražské cyklozvonění“ a zúčastnili se v hojném počtu. Letos se jelo na Prahu 12, která byla organizátorem. Občané Slivence jsou již tradičními účastníky této akce. Na louce u soutoku Berounky s Vltavou byl bohatý program orientovaný na cyklistiku, zdravý životní styl a na aktivity přispívající k budování zdravých měst. Program moderoval pan Martin Zounar, který jako občan Slivence jel celou trasu v našem pelotonu.

Odkaz: cyklozvonění 2012


Komunitní plánování Areál Křižovníci – 4. 2. 2012

Dne 4 dubna 2012 proběhlo komunitní plánování, jehož tématem byla otázka budoucnosti sliveneckého statku a dalších objektů navržených k restitucím církvím. Občané se zúčastnili v hojném počtu a velmi nás překvapilo množství nápadů, s kterými přispěli do diskuse. Bylo vidět, jak našim občanům záleží na vzhledu obce a úrovni občanské vybavenosti. Nápadů bylo hodně, zahrnovaly jak gastronomické služby, sportovní využití, volnočasové aktivity ve velmi širokém pojetí.

Odkaz: Pozvánka Areál Křižovníci


Slivenecký masopust – leden 2012

Tradiční slavnost masopustu ve Slivenci se konala 29. ledna v neděli. Během slavnostního průvodu, který se protančil Slivencem až do Holyně jsme mohli obdivovat nápadité masky účastníků, chůdce ze sdružení Mimotaurus a hudbu poberounského souboru Třehusk. Řeznictví Görgl tradičně se na akci podílelo zabijačkovými pochoutkami, La Festa Ristorante podávala pizzu a teplé nápoje. Mnoho občanů napeklo buchty a koláče a jiné dobroty. Díky aktivitě všech sektorů, které se na organizaci této slavnosti podílí, je tato tradice pevně zakořeněná v životě městské části.

Odkaz Masopust 1 2012, Masopust 2 2012, Masopust 3 2012