Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2013

Rozsvěcení vánočních stromů – 1. 12. 2013

Přípravu na letošní slavnostní rozsvěcení vánočních stromů jsme začali již hodně v předstihu, a to již v říjnu řezbářským sympoziem, kdy řezbáři zhotovili betlém v životní velikosti. Organizace rozsvěcení se ujala městská část za vydatné pomoci podnikatelů, občanských sdružení a občanů. Stromy zajistila MČ, jejich dopravu a postavení zdarma místní podnikatel pan Majer. Na zdobení stromů se podíleli občané a OS. Profesionální osvětlení zajistila odborná firma. Místní podnikatel tesař pan Slavík zhotovil doplnění ohrádky pro vánoční strom a betlém. Škola a OS si připravili kulturní doprovodný program – zpívání dětí, hudební recitál a vernisáž v holyňské kapli, místní farář posvětil náš betlém.

Odkaz: rozsvěcení vánočního stromu, Rozsvěcení 1 2013, Rozsvěcení 2 2013, Rozsvěcení 3 2013


Komunitní plánování ulice U Sportoviště – 25. 11. 2013

Důvodem setkání bylo řešení dopravní situace v ulici U Sportoviště. Ulice je částečně zrekonstruovaná a plánuje se v roce 2014 dokončení její opravy, zejména povrchu. S tím souvisí instalace dopravního značení a regulace dopravy. Svou polohou se tato komunikace může stát „tranzitní“, motoristé si jejím používáním mohou zkracovat průjezd Slivencem, což není v zájmu místních obyvatel. Na takový provoz nemá komunikace potřebné parametry, je úzká. Druhým důvodem je zprovoznění nové školky a jejího parkoviště. Část této komunikace využívají rodiče přivážející děti do školky, dopravní zátěž tím významně vzrostla zejména v ranních hodinách.

Odkazy: pozvánka U Sportoviště, zápis U Sportoviště


Zelená střecha školky – 5. 10. 2013

V sobotu 5. října 2013 nám přálo počasí a přesto, že bylo ráno velmi chladné, brzy vyšlo sluníčko a začalo hřát. Poté, co jsme vylezli na střechu školky a uviděli ti obrovskou plochu, nikdo ani nedoufal, že se nám podaří vše osázet. Ale s pomocí dobrovolníků z řad rodičů a přátel školy a školky a paní ředitelky ZŠ a MŠ s manželem se podařilo celou střechu školky a foyer osázet během několika hodin. Sukulentů bylo dost, střecha velká, ale díky dělbě práce nám to šlo dobře od ruky. Odměnou nám bylo nejen vykonané dílo, ale při slunném počasí také úžasné a neobvyklé výhledy do dalekého okolí. Všem, které pomáhali, moc děkujeme. Dík patří i panu architektovi Brotánkovi za dodané sukulenty a paní Strauchové za jejich dovoz. Těšíme se, že střecha se bude už jen zelenat.

Odkazy: Sukulenty pozvánka 2013, Sukulenty 1 2013, Sukulenty 2 2013, Sukulenty 3 2013, Sukulenty 4 2013, Sukulenty 5 2013


Pomáháme potřebným  – říjen 2013

Na základě uzavřené smlouvy jsme umožnili Diakonii Broumov umístění dvou kontejnerů na sběr nepotřebného textilu od občanů. Jeden kontejner je umístěn na stanovišti tříděného odpadu v centru Slivence u rybníka a druhá rovněž na stanovišti tříděného odpadu na Náměstí Pod Lípou v Holyni před bývalou Včelou. Celý systém lze zjednodušeně popsat tak, že z místa, kde jste své obnošené oblečení, boty či domácí potřeby odevzdali, je všechen materiál odvezen na nádraží, přeložen do vagónu a odeslán do Broumova. V Broumově je vše uskladněno, tříděno a postupně předáváno ke zpracování. Na zpracování sbírek se podílí cca 50 osob z okraje společnosti. Tito lidé díky vám mají možnost pracovat v částečně chráněném prostředí. Mnozí se tak připravují na vstup na otevřený trh práce a na návrat do společnosti. Textil je roztříděn zejména na pomoc potřebným a určen k dalšímu zpracování. Naprosto nepoužitelný textil jde k likvidaci. Jsme rádi, že můžeme pomoci nejen lidem, kteří jsou na pomoc druhých odkázáni, ale i zaměstnanosti lidem schopným pracovat.

Odkazy: Textil Holyně, Textil Slivenec


Buď líný – Remasystém  – říjen 2013

Místní Agenda 21, naše městská část a společnost REMA Systém připravili akci mobilního sběru elektroodpadu přímo z domácností. Objednáte si odvoz nepotřebného elektroodpadu z pohodlí svého domova, společnost přijede, naloží a odveze, a to vše ZADARMO! Výhodou pro občana je to, že objemný elektroodpad nemusí odnášet na místo trasy svozu elektroodpadu, ale sběrová služba přijede až k domu.

Odkazy: Buď líný 2013


Řezbářské sympozium – říjen 2013

V rámci příprav na slavnostní rozsvěcení vánočních stromů jsme se rozhodli tuto akci doplnit instalací betlému ke stromu ve Slivenci. Zajistili jsme odborné řezbáře a uspořádali takové malé řezbářské sympozium pod širým nebem. Bohužel, počasí nepřálo, tak jsme se museli schovat alespoň pod plátěné altány. Dohodli jsme se na zhotovení betlému v životní velikosti v sestavě Josef, Marie, jezulátko a dvě ovečky. Materiálem byly silné topoly, které zajistily Lesy Praha. Sympozium trvalo 4 dny a bylo velikou atrakcí pro děti i dospělé. Všichni se zájmem sledovali, jak takové dílo vzniká, řezbáři dovolili dětem zkusit si práci s dlátem a kladívkem. Následně bylo nutné betlém opatřit alespoň dvěma nebo třemi ochrannými nátěry a nechat doschnout. Nátěrů je ujal jeden občan a uskladnění betlému nabídnul bezplatně místní podnikatel ve svých prostorách.

Odkazy: Betlém 1 2013, Betlém 2 2013, Betlém 3 2013, Betlém 4 2013, Betlém 5 2013, Betlém 6 2013, Betlém 7 2013, Betlém 8 2013 


Slivenecký masopust

Maškary, kejklíři, jitrnice, koláče, balónky, cukrová vata, skočná muzika – to vše a mnoho dalšího si mohli užít návštěvníci letošního masopustu ve Slivenci. Účastníci průvodu se sešli v maskách i bez nich. Masopustní odpoledne začalo nabídkou stánkového prodeje nejrůznějších laskomin, domácího piva, medoviny a různých dobrot z domácí kuchyně RC Pecka. Pouť za doprovodu kapely Třehusk se tradičně zastavila před řeznictvím pana Görgla, našeho tradičního sponzora. Maminky z občanského sdružení Gama podávaly hostům oblíbené zabijačkové dobroty. Pouť vedla do restaurace U Knotků, kde na všechny čekalo pivo z pípy, muzika k tanci a zábava pro nejmenší. Poděkování patří všem sponzorům i dobrovolníkům.