Úřad městské části Praha-Slivenec

Volejte: 251 818 044, 251 813 754

Pište: slivenec@praha-slivenec.cz

Facebook

background

Zdravá městská část – rok 2015

Komunitní plánování Relaxační park Granátová – říjen 2015

Městská část získá do své správy pozemek č. 1754/7 k.ú. Slivenec. Je to pozemek podél ulice Granátová za dokončovanou výstavbou RD Abbey a tématem komunitního plánování bude využití tohoto pozemku, který není zrovna malý, má necelé 2 ha. Protože se nejedná o stavební pozemek, jeho využití může být jako zeleň, park, relaxační plocha apod.
Zápis


Komunitní plánování Rekonstrukce komunikací Ke Smíchovu a K Lochkovu včetně dešťové kanalizace – červenec 2015

Komunitního plánování se zúčastní projektant plánované rekonstrukce pan Ing. Stanislav Mastný ze společnosti DIPRO s.r.o. a pan architekt Petr Lešek ze společnosti Projektil Architekti, kteří přednesou své návrhy a rádi zodpovědí Vaše dotazy. Vaše připomínky mohou ovlivnit budoucí podobu těchto páteřních komunikací a vzhled centrální části Slivence.
Zápis


Komunitní plánování Rekonstrukce ulice U Náhonu – květen 2015

Komunitní plánování s občany bylo připraveno v souvislosti s přípravou rekonstrukce komunikace U Náhonu v Holyni. Povrch komunikace je v hodně špatném stavu a zároveň se vybuduje dešťová kanalizace, jejíž absence je velkým problémem pro občany v období dešťů. Na setkání byl pozván projektant celého díla pan Ing. Hynek Seiner, který představil celý projekt, okomentoval jednotlivé části a detaily plánované rekonstrukce.
Zápis


Slivenecký hafík – Květen 2015

Květen je tradiční čas oblíbené soutěže HAFÍK, kterou jsme zorganizovali v prostorách základní slivenecké školy. Přehlídka psích mazlíčků a jejich dovedností probíhala v kategoriích: velký pes, malý pes a nejoblíbenější kategorii pes s dětským doprovodem. Na vítěze jednotlivých kategorií čekaly poháry a zvláštní ceny byly pro nejmenšího a nejstaršího psa. Pro každého účastníka byl připraven odznak soutěže a psí pamlsek. Letos soutěžilo 19 psů.


Komunitní plánování Areál Křižovníků – březen 2015

Komunitní plánování s občany bylo připraveno v souvislosti s probíhajícími restitucemi církevního majetku. Ve Slivenci a Holyni se restituce týkají Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Setkání s občany se zúčastnil zástupce řádu pan Mgr. David Kučerka, O.Cr., který občany krátce seznámil s postupem vydávání majetku státu v celostátním měřítku. Zmínil, že většina majetku je ve zuboženém stavu, poničený, zanedbaný, vyžadující nemalé investiční náklady na uvedení do provozuschopného stavu. Pozemky, na kterých stojí nové stavby nepodléhající restitučnímu zákonu, vydávány tedy nebudou.
Zápis


Slivenecký masopust – únor 2015

Městská část tradičně zajistila celou organizaci slavnosti. Počínaje kulturními vystoupeními, stánkovými prodeji, sponzoring a konče zajištěním bezpečnosti. Zejména se dbalo na vyváženost slavnosti s ohledem na tradice masopustních slavností. Letošní program byl obohacen jízdárnou na ponících a oslících. Oblíbenou atrakcí byli chůdaři, kteří Ze své výšky sledovali celý průvod. Průvod maškar vedl tradiční cestou ze slivenecké návsi do Holyně, k tradičnímu zakončení v restauraci U Knotků.
Místní podnikatelé zejména z oblasti gastronomie připravili pro celou slavnost ochutnávky svých produktů a pohoštění pro účastníky. Byly připraveny zabijačkové pochoutky místního řezníka, občerstvení u vinotéky, a závěrečné posezení v restauraci U Knotků.